Produkcja

Przy produkcji betonu oraz elementów betonowych wykorzystujemy cement firmy CEMEX.

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R bardzo efektywny cement do produkcji prefabrykatów, gotowych mieszanek chemii budowlanej i betonu towarowego.

Właściwości

 • Wysoka wytrzymałość wczesna i normowa
 • Wysokie ciepło uwodnienia
 • Przyspieszony czas wiązania i twardnienia
 • Efektywność w mieszankach z dodatkami mineralnymi
 • Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia

Zastosowania

 • Prefabrykaty z betonu wibroprasowanego
 • kostka brukowa,
 • płyty chodnikowe,
 • krawężniki,
 • bloczki betonowe
 • Prefabrykowane rury,kręgi, ściany, elementy stropowe
 • Prefabrykaty z betonu sprężonego
 • Produkcja gotowych mieszanek chemii budowlanej -kleje, zaprawy
 • Beton komórkowy
 • Beton towarowy klasy C16/20 i wyższej – zwłaszcza z dodatkami
  mineralnymi

Nasze wyroby są zgodne z wymogami norm:

 • PN-EN 206-1:2003,
 • PN-88/B-06250,
 • PN-S-96012,
 • PN-90/B-14501.

Nadzór nad jakością produkcji sprawuje laboratorium firmy CEMEX. 

Produkujemy i dostarczamy na budowę betony towarowe o klasach wytrzymałości i o parametrach określonych w normie PN-EN 206-1;2003 tj.;

 • C8/10 ( B-10 )
 • C12/15 ( B-15 )
 • C16/20 ( B-20 )
 • C20/25 ( B-25 )
 • C25/30 ( B-30 )
 • C30/37 ( B-35 )

oraz inne betony na zamówienie:

 •  betony klas B-7,5 ; B-12,5 według PN-88/B-06250,
 •  beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym
 • beton recepturowy.

Stabilizacje:

 • 1,5 MPa
  2,5 MPa
  5 MPa

Ponadto oferujemy pisaki stabilizowane o zawartości cementu 50,100,150,200 i więcej kg/m3. Stosujemy cementy CEMEX Polska oraz dodatki do betonu także firmy CEMEX.

Transportujemy betonowozami o pojemności 6,7,9 i 10m3. Pompujemy pompami 21m ,28m i 36m. Nad jakością produkcji czuwa wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz laboratorium badań wytrzymałościowych firmy CEMEX